2021. december 27., hétfő

Sok kicsi sokra megy: Áttekintő tanulmány a rágcsálók és nyúlalakúak magterjesztésben betöltött szerepéről

Nemrég jelent meg Godó Laura elsőszerzőségével legújabb review cikkünk a  GECCO-ban:

Godó, L., Valkó, O., Borza, S., Deák, B. (2022): A global review on the role of small rodents and lagomorphs (clade Glires) in seed dispersal and plant establishment. Global Ecology and Conservation 33: e01982. doi: 10.1016/j.gecco.2021.e01982 [IF2020: 3.380] 

A közlemény szabadon hozzáférhető és ingyenesen letölthető ide kattintva.

Az irodalmi áttekintés alapját 600 közlemény adta, amelyek a Glires klád, vagyis a rágcsálók (Rodentia) és a nyúlalakúak (Lagomorpha) magterjedésben betöltött szerepét vizsgálták. Miért érdemes ezzel a témával foglalkozni? A vizsgált állatfajok gyakorlatilag mindenhol előfordulnak, minden kontinens legtöbb olyan szárazföldi élőhelyén megtalálhatóak, ahol magvas növények is előfordulnak. Ebbe a fajgazdag kládba közel 2100 kisemlős faj tartozik, számos fajuk igen nagy egyedszámú. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a legtöbb szárazföldi növényfaj magjának jó esélye van egy kisemlőssel való találkozásra, amelnyek a végkimenetele lehet a mag terjedése, elfogyasztása vagy éppen ignorálása. Mindezek ellenére a kisemlősök magterjedésben betöltött szerepéről viszonylag kevés ismeretünk van. A synzoochoria, vagyis a készletfelhalmozás általi magterjesztés egy rendkívül jól kutatott részterület, de a többi magterjesztési módról alig vannak ismereteink.
 
Példák az egyes kontinensekre jellemző legfontosabb magterjesztő kisemlősökre.

Tanulmányunkban először áttekintjük a kisemlősök általi magterjesztés legfőbb típusait: epizoochoria (kültakarón való magterjesztés), endozoochoria (emésztést követő magterjesztés), synzoochoria (készletfelhalmozáshoz kapcsolódó magterjesztés) és caliochoria (fészeképítéshez kötődő magterjesztés). Ezt követően vizsgáljuk a környezeti tényezők és populációk közötti biotikus kapcsolatok szerepét a magterjedési folyamatokban, különös tekintettel a talajtulajdonságokra, az élőhelyszerkezetre és a predációs kockázatra. Bemutatjuk azokat a legtöbbször emberi eredetű veszélyezetető tényezőket - élőhelyvesztés és fragmentáció, defaunáció, inváziós fajok terjedése - melyek jelentősen befolyásolhatják a kisemlősök általi magterjesztési folyamatokat. Rámutatunk arra, hogy miben különbözik a kisemlősök és a nagytestű növényevő emlősök magterjesztésben betöltött szerepe és számos példával illusztráljuk a növény-állat kapcsolatok fejllődése során kifejlődött adaptációkat. Végül értékeljük a kisemlősök magterjesztésben betöltött szerepét mint ökoszisztéma szolgáltatást és rámutatunk a témával kapcsolatos legfőbb tudáshiányokra, ígéretes jövőbeli kutatási irányvonalakra.

Ennek az óriási munkának a végeredménye egy rendkívül átfogó, de reméljük, hogy nagyon érdekes cikk lett - ehhez szeretnénk gratulálni Laurának a cikkek keresése, olvasása, a cikkírás és a bírálati folyamat során végzett heroikus munkájához!

A cikk összefoglalója az alábbiakban olvasható.
 
Abstract

Zoochory is an ecologically and evolutionarily important seed dispersal type. The decline and extinction of seed-dispersing large herbivores severely threatens dispersal-driven ecosystem processes in many regions. Hence the relative importance of small rodents and lagomorphs (Glires, Mammalia) as dispersal vectors might increase due to their ubiquity, diversity and abundance. Here we provide a review of rodent- and lagomorph-mediated seed dispersal based on approximately 600 papers found in an extensive literature search. We highlight that small rodents and lagomorphs disperse seeds via various mechanisms. The seldom documented epi- and endozoochory are probably universal in these groups. Due to their small home range, short fur and small body size, these mechanisms generally operate at small scales and mainly for small seeds. Taxon-specific feeding, nesting and behavioural characteristics provide a wide spectrum of other seed dispersal types, such as synzoochory (food caching). The studied taxa generally support seed dispersal within a particular habitat patch, contributing to the persistence of local populations, but in rare cases, long-distance dispersal events might occur. Besides seed dispersal, rodents and lagomorphs can also support plant establishment and provide safe sites for seeds where they can survive stochastic events. Studies reviewed here show a strong bias both in scope and geographical distribution: synzoochorous dispersal of woody plants is known in detail, and most studies were conducted in the same few countries and habitat types. In contrast, other mechanisms such as endozoochory, epizoochory and habitat types like grasslands and anthropogenic habitats have rarely been studied. We show examples on ecosystem services and disservices related to rodent- and lagomorph-mediated seed dispersal as well as the importance of these processes in habitat conservation and restoration.

2021. december 8., szerda

Támogatott projektek az NKFIH Mecenatúra pályázatán

Négy,  a kutatócsoportunkhoz kötődő projekt nyert támogatást az NKFIH Mecenatúra pályázatán, melynek célja a tudományos eredmények közzététele, népszerűsítése.

Nagy örömünkre szolgált, hogy támogatást kaptunk a 'Természetbarát Kert - Természetesen' c. projektünk folytatására :) Célunk, hogy egy természetbarát, őshonos növényfajokból álló kert alternatíváját ismertessük meg az érdeklődőkkel.

NKFI MEC_N 140750  Természet az otthonunkban - Segédlet az őshonos növényfajokból álló, természetközeli kertek kialakításához

Projektünk küldetése a természetvédelmi szemléletformálás: ismeretterjesztésen, a résztvevők gyakorlati bevonásán és a társadalmi attitűd elemzésén alapszik. Őshonos virágos növények magjait kínáljuk fel, melyekből választva és azokat elültetve a résztvevők egy lépéssel közelebb kerülhetnek a természetbarát otthonhoz, vagy akár óvoda-, iskolaudvarhoz. Célcsoportunk széles, az óvodás korosztálytól kezdve bárki bekapcsolódhat a projektbe, és saját kezével tehet a természetvédelemért. Többféle média-anyagot készítünk, online elérhető és nyomtatott formákban. Létrehozunk egy ismeretterjesztő honlapot számos funkcióval és egy rövid bemutató filmet, mely elérhető lesz közvetlenül a YouTube videómegosztó felületen is. Népszerűsítő és hírmegosztó oldalt hozunk létre a Facebook közösségi média-oldalon. A projekt résztvevői nyomtatott brossúrát kapnak, melyben minden szükséges információ helyet kap. Biztosítjuk a személyes találkozás és kapcsolattartás lehetőségét; kezdeményezésünket standolások során is bemutatjuk természet- és környezetvédelmi rendezvényeken és fesztiválok zöld sátraiban. Ezekre az eseményekre egy figyelemfelkeltő molinót készíttetünk. Projektünket bemutatjuk általános és középiskolákban környezetismeret és biológia órákon. A résztvevőket megkérjük egy anonim kérdőív kitöltésére és visszajelzést kérünk az ültetés eredményéről, a tapasztalatokról. A kérdőív és a visszajelzések segítségével fejleszthetjük projektünket a jövőben, mivel fény derülhet a társadalmi hozzáállásra és például arra, milyen szempontok szerint választanak az emberek „dísznövényt”. Kezdeményezésünk jó lehetőség, hogy egy egyre népszerűbb hobbit, a kertészkedést a természet védelmével párosítsuk. Alkalmat nyújt a lelkes résztvevők számára az összefogásra, közösség kialakítására, így az élmények megosztására és egymás támogatására. Egyik fő célcsoportunk, a gyerekek számára akár iskolai feladatként is szolgálhat a kiskert létrehozása otthon vagy az iskolaudvaron és a történések nyomonkövetése, összefoglalása.

Célunk a természetbarát, őshonos növényfajokból álló kertek alternatívájának megismertetése a nagyközönséggel.

A projekt résztvevői: Godó Laura (a projekt fő megálmodója és koordinátora), Valkó Orsolya (vezető kutató), emellett rengeteg segítséget kapunk a résztvevőktől: Lukács Katalin, Kiss Réka, Borza Sándor, Deák Balázs.

A projektről rendszeresen hírt fogunk adni itt a blogon, illetve sok más helyen is :)

Emellett a nagy projekt mellett további három témában nyertek el kutatócsoportunk tagjai támogatást:

Borza Sándor, MEC_R_141154: A daru (Grus grus), mint ökoszisztéma mérnök faj szárazgyepeken

A daruszántások érdekes mikroélőhelyek a szikes pusztákban, ahol a darvak mint ökoszisztéma mérnökök jelentősen átalakítják a növényzet fajösszetételét.

Godó Laura, MEC_R_141151: A gyöngybagoly (Tyto alba) másodlagos magterjesztő szerepe nyílt élőhelyeken

Még egy ragadozó madár, mint a képen látható gyöngybagoly is szerepet játszhat a növények magjainak terjedésében a diploendozoochoria révén.

 

Lukács Katalin, MEC_R_141156: Az ember szerepe a növényi magvak terjesztésében

Természetjárás közben - akaratlanul is - számos növényfaj magját terjeszthetjük ruhánkon, cipőnkön.

Ez a három pályázat a kutatások eredményeinek kommunikációját, nemzetközi konferenciákon való bemutatását támogatja.

2021. november 27., szombat

Magyar és angol nyelvű könyvek a halmokról - letölthető

Az elmúlt években két, a kunhalmokról szóló könyvem jelent meg, egy magyar és egy angol bővített kiadás. A magyar kiadásból az elmúlt pár évben hozzávetőleg 800 példány jutott el ingyenesen a halmokkal foglalkozó természetvédelmi szervezetekhez, gazdálkodókhoz, kutatókhoz és oktatási intézményekhez. Annak érdekében, hogy a könyv még több érdeklődőhöz eljusson, a könyv pdf-jét ingyenesen letölthetővé tettem. És hogy ne csak a magyar változat legyen széles körben elérhető, az angol változat szintén ingyenesen letölthető az alábbi oldalon keresztül: 
2021. november 14., vasárnap

Tájtörténeti változások hatása kurgánok élőhelyszigeteinek növény- és állatvilágára

Egy nemrég megjelent cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy az elmúlt két évszázad táji változásai (gyepek területe és konnektivitása) hogyan hatottak a kunhalmok által fenntartott élőhelyszigeteken élő gyepi specialista növény és ízeltlábú közösségekre.

Deák, B., Bede, Á., Rádai, Z., Tóthmérész, B., Török, P., Nagy, D.D., Torma, A., Lőrinczi, G., Nagy, A., Mizser, S., Kelemen, A., Valkó, O. (2021): Different extinction debts among plants and arthropods after loss of grassland amount and connectivity. Biological Conservation 264: 109372. doi: 10.1016/j.biocon.2021.109372.

A cikk szabadon letölthető innen.

A természetes élőhelyek területének csökkenése és feldarabolódása világszerte számos faj lokális kihalását eredményezi. A táji szintű változások következtében az élőhelyeken olyan változások (mint például az élőhelyek biotikus és abiotikus adottságainak megváltozása vagy az élőhelyek élővilágát évszázadokon át fenntartó hagyományos használati mód megszűnése) mennek végbe, amelyek az élőhely degradációjához vezethetnek. Fenti folyamatok következtében a fragmentált élőhelyeken előforduló élőhely specialista fajok populációmérete és fitnessze akár rövidtávon is nagymértékben csökkenhet, ami a legszélsőségesebb esetben akár a teljes populáció kihalásához és így a táji szintű biodiverzitás csökkenéséhez vezethet. A fragmentáció következtében bekövetkező kihalási események érdekes módon nem feltétlenül azonnal, a táji változásokkal egyidőben következnek be. Számos specialista faj egy késleltetett választ ad a táji és élőhelyi változásokra, így a kihalási események is csak egy bizonyos idő elteltével következnek be. A késleltetett kihalások kifejezetten jellemzők a közelmúltban fragmentálódott tájakra, ahol a fennmaradó élőhelyek mérete és térbeli konfigurációja a populációk fennmaradása szempontjából egy szuboptimális (éppen csak nem elegendő) szinten van. Ilyen esetekben a lassú kihalási folyamatok miatt számos esetben megfigyelhető, hogy az adott élőhely fragmentumokban található specialista fajok fajszámát sokkal inkább a múltbeli mint a jelenkori táj tulajdonságai magyarázzák.Egy kunhalmon fennmaradt gyepi sziget.

Kutatásunkban mezőgazdasági tájakban elhelyezkedő, kunhalmokon fennmaradt gyepi élőhelyszigeteken azt vizsgáltuk, hogy növények és szárazgyepekre jellemző ízeltlábúak (hangyák, egyenesszárnyúak, poloskák és holyvák) kihalási adósságát (angolul "extinction debt') hogyan befolyásolják a jelen és múltbeli táj tulajdonságai (amit vizsgálatunkban az élőhelysziget környezetében előforduló gyepterületek összterülete és térbeli konnektivitásával fejeztünk ki). A vizsgálatba összesen 60 élőhelyszigetet (kunhalmokon található gyepeket) vontunk be, amelyek táji környezetének változását mintegy 160 évet felölelve, összesen négy időperiódusban követtük.A felmért gyepi élőhelyszigetek elhelyezkedése (n=60). Az alábrákon a központi gyepterület környezetében a szárazgyepek (narancssárgával jelölve) kiterjedésében bekövetkezett táji változásokat ábrázoltuk: B – (1858–1864), C – (1881–1884), D – (1956–1975), E – (2014–2016).

Azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált területen (amely az Alföld jelentős részét magába foglalja) a szárazgyepek területe az 1850-es évektől kezdve napjainkig folyamatosan csökkent. Ez önmagában nem volt váratlan eredménye, az azonban igen, hogy a területcsökkenés az első három vizsgált időszakban (1858 és 1975 között) nem eredményezte a gyepek közötti konnektivitás csökkenését. Ez azért lehetséges, mert bár a gyepek területe csökkent és a táj használata egyre inkább intenzifikálódott, egészen a második világháború végéig fennmaradtak azok az elsősorban a tanyákhoz köthető kis kiterjedésű változatos élőhelyek, amelyek sok esetben lehetővé tették a gyepek és mezsgyék fennmaradását a tájban. A kollektivizáció következtében folyamatosan kialakuló nagyparcellás mezőgazdaság miatt azonban a táj élőhelyi változatossága jelentősen csökkent, ami számos, a térbeli kapcsolatok fennmaradásában kulcsfontosságú gyepi élőhely eltűnéséhez vezetett.


A táji változások hatása a gyepi specialista (zöld pont) és generalista (szürke pont) fajok fajszámára a négy vizsgált időszakban. A szignifikáns kapcsolatok folytonos vonal vannak jelölve.

A vizsgált gyepi élőhelyszigeteken a gyepi specialista növények fajszámát a legerősebben a hetven évvel ezelőtti tájra jellemző változók magyarázták. Közülük is a gyepi élőhelyek konnektivitása bizonyult a legfontosabb változónak. Ennek oka valószínűleg az, hogy a gyepi fajok hosszútávú fennmaradásában jelentősebb szerepet játszik a populációk közötti funkcionális kapcsolatok fennmaradása, mint az élőhelyfoltok kiterjedése. Az, hogy az élőhelyszigeteken található gyepi specialista növényfajok fajszáma leginkább a múltbeli táj tulajdonságaival magyarázható, arra utal, hogy esetükben egy jelentős kihalási adósság van jelen és a jövőben további kihalások várhatók. A gyepi specialista növényfajok populációinak a táji változásokra adott lassú reakciója annak tudható be, hogy a növények mint helyhez kötött élőlények nem tudják elhagyni a kedvezőtlenné vált élőhelyfoltot, így (amennyiben nem halnak ki azonnal) lassan kerülnek egyensúlyba a megváltozott környezettel. A lassú reakciót elősegíti az is, hogy a gyepi növényeknek számos olyan jellege (hosszú életciklus, klonális szaporodási képesség, tartós magbank képzése) van, amely lehetővé teszi, hogy egy viszonylag hosszabb ideig "ellen tudjanak állni" a számukra kedvezőtlen környezeti hatásoknak.

Érdekes módon a halmok meredek lejtői által kialakított nagy környezeti heterogenitás képes arra, hogy a kihalási adósság időbeli dimenzióit (angolul 'relaxation time') kitolja és lassítsa a kihalás folyamatát. Ennek oka, hogy a nagyfokú környezeti változatosság, ami megnyilvánul a topográfiában, mikoklímában és talajtulajdonságokban is (lásd még Deák et al. 2021 Science of the Total Environment) lehetővé teszi, hogy a specialista növények túléljenek akár kis területű élőhelyeken is. A változatos mikroélőhelyek egymás melletti előfordulása ugyanis lehetővé teszi, hogy akár a rosszul terjedő növények is az élőhelyen belüli "kis ugrásokkal" megtalálják a számukra klimatikusan és edafikusan legoptimálisabb feltételeket biztosító mikro-élőhelyet.

A gyepi specialista fajokkal ellentétben a vizsgált ízeltlábú csoportok esetében a múltbeli táj tulajdonságai nem voltak hatással a csoportok fajszámára. Esetükben tehát elmondható, hogy a táji környezet nincs hatással a fajszámokra, vagy a kihalási adósság már "ki lett fizetve". Ennek oka, hogy a növényekkel ellentétben számos ízeltlábú csoport képes arra, hogy a megváltozott és számukra kedvezőtlenné vált élőhelyeket aktívan elhagyják, így a táji változások miatt bekövetkezett fajszámváltozások esetükben sokkal gyorsabban következnek be. Azon csoportok esetében pedig, amelyek nem képesek elhagyni az adott élőhelyfoltot a változások drasztikusabbak, mint a növények esetében. Ennek okai részben a rövid életciklus következtében jellemzően gyors generációváltások, részben az, hogy az ízeltlábúak többsége a kizárólagos ivaros szaporodás miatt sokkal érzékenyebb a meta-populációs kapcsolatok eltűnésére, mint az aszexuálisan is szaporodni képes növények.

Kutatásunk rámutatott, hogy mivel a gyepi specialista növényfajok csak részben fizették ki a kihalási adósságukat, ezért bár a halmokon található gyepek igen fajgazdag növényközösségeket képesek fenntartani, de a jövőben aktív beavatkozások nélkül ez a fajgazdagság sajnos várhatóan csökkenni fog. Aktív, a gyepi élőhelyek minőségét, területét és konnektivitását a táji szinten növelő intézkedések nélkül várhatóan csökkenni fog az intenzíven használt tájakba beékelődő kis szárazgyepi szigetek fajgazdagsága, ami a táji szintű biodiverzitásra is hatással lesz. A folyamat megállítása érdekében táji szintű élőhelyrekonstukciós stratégiára lenne szükség. Már csak azért is, mert számos intenzíven művelt alföldi tájban a szárazgyepekre jellemző specialista fajok nagy része már csak kis élőhelyszigetek formájában van jelen.


A cikk absztraktja

A decrease in habitat amount and connectivity causes immediate or delayed species extinctions in transformed landscapes due to reduced functional connections among populations and altered environmental conditions. We assessed the effects of present and historical grassland amount and connectivity as well as local habitat factors typical of the present landscape on the current species richness of grassland specialist and generalist plants and arthropods in grassland fragments. We surveyed herbaceous plants, ants, orthopterans, true bugs and rove beetles in 60 dry grassland fragments in Hungary. We recorded the area of the focal grassland, the slope and the cover of woody vegetation. By using habitat maps of the present and historical landscape, we calculated grassland amount and connectivity for four time periods covering 158 years (1858–2016). We found evidence for an unpaid extinction debt in specialist plants, suggesting that they have not come to equilibrium with the grassland amount and connectivity of the present landscape yet. This localised and typically long-lived group responded slowly to the landscape changes. Specialist arthropod taxa with short generation times responded much faster to habitat loss than plants and did not show an extinction debt. Generalist plants and animals adapted to a wide range of habitats were affected by the landscape-scale decline of grassland habitats. Despite decreased habitat connectivity, grassland fragments with dry environmental conditions and high environmental heterogeneity can sustain specialist plants in transformed landscapes. Unpaid extinction debt should be considered an early warning signal: Restoration of grassland connectivity is necessary to halt ongoing extinction processes.

2021. november 1., hétfő

Gyepes különszám a Tuexenia-ban és új cikkeink a gyepek természetvédelmi kezeléséről

Megjelent a Tuexenia c. folyóirat legújabb kötete, benne az Eurasian Dry Grassland Group legújabb gyepes különszáma Steffen Boch, Thomas Becker, Deák Balázs, Jürgen Dengler és Valentin Klaus szerkesztésében.

A különszámot bemutató szerkesztői cikk elérhető ide kattintva.

Boch, S., Becker, T., Deák, B., Dengler, J. & Klaus, V.H. (2021): Grasslands of temperate Europe in a changing world – Editorial to the 16th EDGG Special Feature in Tuexenia. – Tuexenia 41: 351–359.

Kutatócsoportunk tagjainak részvételével két cikkünk jelent meg a különszámban.

Bódis Judit első szerzőségével megjelent cikkünkben különböző természetvédelmi kezelések hatásait vizsgáltuk kékperjés láprétek növényzetére, a hagyományos kaszálás hatásait a szárzúzással, a kontrollált égetéssel és a felhagyással  vetettük össze.

A Nyirádi kékperjés lápréteken végzett kezelési kísérlet négyféle kezelése képekben - Pacsai Bálint képei.

A cikk hivatkozása:

Bódis, J., Fülöp, B., Lábadi, V., Mészáros, A., Pacsai, B., Svajda, P., Valkó, O. & Kelemen, A. (2021): One year of conservation management is not sufficient for increasing the conservation value of abandoned fen meadows. – Tuexenia 41: 381–394.

A cikk szabadon hozzáférhető és letölthető ide kattintva a folyóirat honlapjáról.

 

A Kelemen András által vezetett kunpeszéri legelés-preferencia vizsgálatok eredményeiből jelent meg Balogh Nóra első szerzőségével a szarvasmarhák legeléspreferenciáját elemző cikkünk.

A legeléspreferencia vizsgálatunk mintavételi elrendezése - Kelemen András képei.

A cikk hivatkozása:

Balogh, N., Tóthmérész, B., Valkó, O., Deák, B., Tóth, K., Molnár, Z., Vadász, C., Tóth, E., Kiss, R., Sonkoly, J., Antal, K., Tüdősné Budai, J., Miglécz, T. & Kelemen, A. (2021): Consumption rate and dietary preference of cattle in species-rich mesic grasslands. – Tuexenia 41: 395–410.

A cikk szabadon hozzáférhető és letölthető ide kattintva a folyóirat honlapjáról.

2021. október 25., hétfő

Kunhalmok hangyaközösségeire ható élőhelyi és táji faktorok: Új cikkünk a Scientific Reports-ban

 Legújabb cikkünkkben a kunhalmokon élő hangyaközösségek diverzitását és funkcionális összetételét vizsgáltuk az élőhelyi és táji faktorok függvényében.

Deák, B. & Báthori, F., Lőrinczi, G., Végvári, Z., Nagy D., D., Mizser, S., Torma, A., Valkó, O., Tóthmérész, B. (2021): Functional composition of ant assemblages in habitat islands is driven by habitat factors and landscape composition. Scientific Reports 11: 20962. doi: 10.1038/s41598-021-00385-5

A kézirat szabadon hozzáférhető és letölthető a folyóirat honlapjáról, ide kattintva.

A közlemény összefoglalója az alábbiakban olvasható.

Abstract

Fragmented natural habitats within human-transformed landscapes play a key role in preserving biodiversity. Ants as keystone species are essential elements of terrestrial ecosystems; thus, it is important to understand the factors influencing their presence. In a large-scale multi-site study, we surveyed ant assemblages using sweep netting and D-vac sampling on 158 ancient burial mounds preserving grassland habitats in agricultural landscapes in East-Hungary. We asked the following questions: (1) How do habitat factors and landscape composition affect species richness and functional diversity of ants? (2) Which ant traits are affected by habitat factors and landscape composition? Despite their small sizes, mounds as permanent and relatively undisturbed landscape elements could provide safe havens for diverse ant assemblages even in transformed agricultural landscapes. The complex habitat structure of wooded mounds supported high species and functional diversity of ant assemblages. Ant species on wooded mounds had small or medium-sized colonies, enabling the co-existence of more species. The effect of landscape composition on ant assemblages was mediated by habitat factors: steep slopes buffered the negative effect of the cropland matrix and enabled higher ant diversity. 

Mintaterületeink most is kunhalmok voltak :) Az ábra mutatja a megmintázott 158 halom elhelyezkedését és néhány jellegzetes halom élőhely-képét.


2021. október 14., csütörtök

Természetbarát kert - Természetesen! Új citizen science programunk

Az idei évben indítottuk útjára kutatásunkat, melynek célja, hogy egy természetbarát, őshonos növényfajokból álló kert alternatíváját ismertessük meg az érdeklődőkkel. A programmal eddig két öko-fesztiválon mutatkoztunk be: Vácrátóton, a Kert a Köbön Fesztiválon, illetve Gödöllőn, a Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon.

Standunk a gödöllői Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon

 

Nem könnyű a választás, hiszen 25 dekoratív növényfajból kell 5-öt kiválasztani.
 

A programban résztvevő érdeklődőknek választási lehetőséget kínálunk: 25 őshonos, dekoratív növényfaj magjai közül választhatnak 5-öt, melynek magjait ajándékba adjuk és bátorítjuk az érdeklődőket, vessék el a fajokat otthonukban, kertjükben vagy a balkonon. Ezáltal bárki tehet egy lépést az őshonos élővilág védelméért, és egy beporzóbarát kert kialakításáért. A Godó Laura által vezetett vizsgálatunkban kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi alapján választanak az emberek, mely őshonos növényfajaink nyerik el leginkább az érdeklődők tetszését, és milyen okok vannak a választás hátterében.

A program célkitűzéseiről bővebb információk találhatók a termeszetvedelem.hu honlapon, ide kattintva

Friss hírekről, bemutatókról rendszeresen hírt adunk kutatócsoportunk facebook oldalán.

Az idei évben 25 őshonos növényfaj magjait gyűjtöttük be, és kínáltuk az érdeklődőknek, a fajok képeit és jellemzőit a lenti videóban foglaltuk össze, kedvcsinálóként.Segédlet az ültetéshez és a továbbiakhoz

Általános tudnivalók

A magokat ajánlott ősszel, vagy kora tavasszal elültetni. A talaj csak nagyon enyhe előkészítést, felszíni lazítást igényel. A magokat elég a földfelszínre szórni, esetleg vékony földréteggel betakarni. Egyes fajok jellegzetessége, hogy magjaik nem mindig csíráznak az ültetés utáni vegetációs periódusban. Emiatt nem kell megijedni! Érdemes olyan helyre ültetni őket, ahol akár a következő évig háborítatlanul várhatják az alkalmas pillanatot.

Tipp: Ha gyepbe ültetnél, de azt gyakran nyírod, javasoljuk, hogy annak csak egy sarkába, szegélyébe, vagy néhány pontjára ültesd a magokat, melyet elkerülsz a fűnyíróval. A növényeknek így lesz idejük virágot, majd később termést hozni.

 

A videóban bemutattuk a fajok néhány jellemzőjét is, ezeket piktogramokkal jelöltük.


Magfogás

Ha megtetszettek kerted új lakói és máshova is szeretnél ültetni belőlük, esetleg „elirigyelte a szomszédasszony”, egyszerűen csak kövesd őket nyomon! Fajtól és időjárástól függően, június közepétől-augusztusig termést fognak érlelni, melyet begyűjtve újra célzottan ültetheted őket egy kívánt helyre, vagy adhatsz belőle barátaidnak és rokonaidnak is.

Elérhetőségeink

Ha bármilyen további kérdésed van a gyepi növényfajok gondozásával kapcsolatban, vagy egyéb, a témához kapcsolódó kérdésed merül fel, írd meg nekünk a seedecology.research@gmail.com email címre!

Érdekelnek „magvas” kutatásaink? Kövess minket facebook oldalunkon!Lendület Seed Ecology Research Group

@SEEDECOLOGY